De la reflexió a l’horitzó. Quatre interrogants sobre la tancada de Crida i l’estratègia a seguir els propers temps

Home / General / De la reflexió a l’horitzó. Quatre interrogants sobre la tancada de Crida i l’estratègia a seguir els propers temps
Per Marina Altés.

El passat cap de setmana, en un entorn rural del Maresme, Crida Premianenca
va celebrar una tancada de treball sobre la seva acció política dins el
municipi en clau transformadora. Presentem quatre interrogants per resumir el
contingut d’aquesta jornada de debat i les línies de treball que se’n deriven.
1.     Perquè vam decidir fer aquesta tancada?

Vam optar per fer-la perquè ens va semblar una bona manera de dotar-nos
d’un espai i un temps en què poguéssim tenir un debat ric i intens, a nivell
polític, per planificar la nostra acció a llarg termini. També ens ha servit
per treballar un col·lectiu que està en continu creixement, tant a nivell de maduresa
i aprenentatges, com en nombre. Creiem que el nostre equip humà també podia
beneficiar-se d’aquest espai per cuidar-nos 
com de poder continuar fent aquest exercici de constant revisió, que és
un dels pilars fonamentals de Crida.
2.     Quin va ser el diagnòstic que vau fer sobre
l’estat de Premià de Mar?

Per nosaltres, l’acció del govern municipal és el que marca els nostres
grans reptes de futur. I, precisament, s’han convertit en reptes per la nefasta
gestió d’aquest equip de govern format per CiU i el PSC
. Aquesta gestió ha
estat mancada de model de poble, cosa que notem en la seva deriva i en la seva
manca de planificació: més que marcar els objectius que ténen pel poble, van a
remolc i a batzegades del que es troben pel camí. Un clar exemple és la seva manca
de model econòmic per Premià, que ha deixat morir el polígon industrial, que
oblida el petit comerciant apostant per grans superfícies comercials
. No només
no fomenta una ocupació de qualitat, sinó que el timó del vaixell sembla que el
duguin les grans empreses que trien establir-se al municipi amb projectes especulatius
típics d’èpoques passades, que el govern es limita beneir i acceptar amb el cap
cot.
Per Crida, és evident que si aquest Ajuntament i els serveis que ofereix
funcionen no és gràcies, sinó a pesar de la gestió del govern sociovergent. Són
els treballadors, el cos tècnic que tira endavant del carro en pèssimes
condicions,
els que aconsegueixen que l’atenció al ciutadà no decaigui. I si
aquest poble tira endavant és gràcies al teixit associatiu i la ciutadania
organitzada, que amb les seves accions cobreixen necessitats bàsiques de les
quals el govern es descuida sistemàticament.
     3.  Quines són les propostes de Crida per revertir la
situació?

D’aquesta tancada n’hem sortit reforçats i un objectiu clar: l’horitzó
2019. Estem decidits a aplicar el nostre programa des de l’oposició i a
treballar per no permetre que el govern actual ens hipotequi el futur de
Premià. Volem créixer com a poble, perquè sigui engrescador formar-ne part i
poguem deixar enrere el qualificatiu de ciutat dormitori. Hem establert un pla
estratègic de treball encarat a aquests grans reptes de futur, que s’ha
consolidat en dues línies de treball prioritàries: el territori i l’atenció
social.

–         A nivell
social, entenem que per part del govern és una àrea totalment abandonada, que
no rep el reforç que mereix si pensem en com de sensible és l’atenció que
ofereix. Pensem que cal apostar-hi fort, dotant-la
de recursos humans de base
(ens cal ampliar els treballadors que atenen
directament les persones: educadors, treballadors socials, integradors, …) i
també de recursos econòmics.
Ens fa molta falta treballar per un model de
serveis socials molt més ambiciós que l’actual per fer front a totes les
necessitats socials que arrosseguem, i que han estat agreujades per la crisi
econòmica dels últims temps.
–        Pel que fa al
territori, ens trobem davant d’un futur bastant fosc (literalment), veiem com
cada vegada es va consolidant la densitat urbanística i aquest model de grans
superfícies comercials. Estem perdent les poques zones verdes que li queden a
aquest poble, que podrien servir per oxigenar el municipi i experimentar amb
serveis de gestió comunitària. Els projectes que recentment hem anat
presenciant (Ca l’Escoda i el port) i els futurs (Metalogènia, Transmesa i
hortes de ponent) il·lustren la tendència i el model que CiU i el PSC volen
oferir al poble.
L’única solució per revertir aquesta situació passa per defensar un model de creixement zero,
de protecció de les zones verdes que ens queden i d’aposta pels equipaments front a aquests projectes d’esgotament i
especulació del sòl premianenc.
4.      
Com les penseu dur a terme?

Tenim un pla de treball amb vista a l’horitzó 2019, ens dotem d’aquest
temps per anar fent accions que abordin aquests reptes des dels nuclis de
treball intern que s’han format, i implicant a la ciutadania en el destí del
seu municipi. Perquè creiem que des de la base, des de la suma de les petites
accions individuals és com s’aconsegueixen els grans canvis. Abans i ara, seguim
treballant per un poble que s’empoderi i sigui sobirà, i això passa necessàriament
per deixar de ser subjectes passius, per
activar-nos i governar-nos!


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.