Intervencions de Crida Premianenca al Ple de desembre de 2013

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior


A FAVOR.

2. Informació Oficial
3. ALCALDIA
3.1. Exp. EPE-03/2013: Acord marc de cooperació entre l’Ajuntament de Premià de Mar i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

A FAVOR.

4. SECRETARIA-SERVEIS CENTRALS
4.1. SECRETARIA GENERAL 4.1.1. Exp. 200/2013: Aprovació inicial ordenança reguladora Govern i Administració Electrònica

A FAVOR.

4.1.2. Exp. 162/2013-OA: Dissolució Organisme Autònom de l’Institut Municipal de Música

ABSTENCIÓ. Des de l’inici del procés hem mostrat els nostres dubtes sobre la dissolució de l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal de Música i de l’Organisme Autònom del Museu de l’Estampació de Premià de Mar (que passarà a dependre de Promoció Econòmica i no pas de Cultura) perquè entenem que es van crear per garantir-ne una funció més democràtica, però alhora veiem que hi ha un benefici per a l’Ajuntament, que és evitar la duplicitat administrativa. És per això que ens vam abstenir en la dissolució d’ambdós organismes.

Ara bé, rebutgem completament la dissolució del Patronat de l’Emissora Municipal de Premià de Mar perquè, si bé l’Equip de Govern en basa la dissolució apel·lant de nou a la duplicitat administrativa, Crida Premianenca considerem que els serveis bàsics en matèria de comunicació, transparència i participació han de tenir totes les garanties necessàries. Amb la dissolució del Patronat de la Ràdio, a més, no es garanteix la independència de l’emissora, atès que queda sota control de l’Ajuntament, fet que veiem com una clara ingerència de l’Equip de Govern (CiU i PSC) en els mitjans de comunicació de què disposa el consistori.

4.1.3. Exp. 161/2013-OA: Dissolució Patronat de l’Emissora municipal de Premià de Mar

EN CONTRA. Ídem 4.1.2.

4.1.4. Exp. 163/2013-OA: Dissolució Organisme Autònom Museu de l’Estampació de Premià de Mar

ABSTENCIÓ. Ídem 4.1.2.

4.2. SERVEIS CENTRALS
4.2.1. Exp 142/2013: Encàrrec de gestió integral dels serveis de comunicació local i aprovació del reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal

EN CONTRA. Entenem que l’encàrrec de gestió a l’empresa municipal Primilia Serveis pot conduir cap a una minoració de la democràcia interna, tal i com ha passat amb l’elecció del nou coordinador de les tasques comunicatives de l’Ajuntament, contractat unilateralment per l’Equip de Govern (CiU i PSC).

5. SERVEIS ECONÒMICS
5.1. GESTIÓ TRIBUTÀRIA
5.1.1. Exp. GT-ORGT-1-2013: Ampliació delegació de funcions en la Diputació de Barcelona (Preu Públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals)

A FAVOR.

5.1.2. Exp. GT-OF1-2014: Acord definitiu de modificació de les ordenances fiscals

ABSTENCIÓ.

6. RECURSOS HUMANS
6.1. Exp. 121/2013-RRHH: Adhesió Acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Català d’Ocupació

A FAVOR.

7. SERVEIS TERRITORIALS
7.1. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA
7.1.1. Exp. núm. 2U/2013: Aprovació inicial de la Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal referent a la finca del carrer Núria, 50-54 d’aquest municipi

ABSTENCIÓ. No estem d’acord amb el Pla Urbanístic aprovat a la legislatura anterior, però entenem que aquesta mesura, que preveu que la finca esmentada sigui requalificada per a ús sanitari residencial, pot ser positiva per al municipi.

8. MOCIONS
8.1. Exp. 209/2013-PLE: Moció presentada pel grup municipal CP-PA per garantir una oferta festiva pública en dates assenyalades com Cap d’Any o Sant Joan

A FAVOR. Entenem que l’Ajuntament ha de tenir un protocol que faciliti la realització d’activitats en dates assenyalades per tal de millorar l’oferta cultural i festiva de Premià de Mar. En aquest sentit, la moció que vam presentar busca la regulació i la incentivació per part de l’Ajuntament. La proposta, amb algunes esmenes, va ser aprovat per unanimitat.

8.2. Exp. 210/2013-PLE: Moció presentada pel grup municipal CP-PA per a la celebració d’un ple extraordinari sobre l’estat de la Vila


A FAVOR. Tal i com vam anunciar el passat 10 de desembre, des de Crida Premianenca creiem que l’Ajuntament ha d’afrontar, a través de mecanismes de participació ciutadana que integrin les entitats i els premianencs, un debat necessari sobre les diferents problemàtiques històriques del municipi tals com l’N-II, el peatge de la C-32, Can Sanpere o el port; també algunes de més recents, com la nova estació de Premià de Mar; i també algunes altres que Crida considerem imprescindibles, com la remunicipalització de l’aigua i altres serveis privatitzats. La moció definia que la convocatòria havia de ser durant el primer trimestre del 2014, amb un ampli procés de participació i amb un full de ruta concloent per solucionar les problemàtiques. Malgrat tot, la proposta va ser revocada per l’Equip de Govern (CiU i PSC).

8.3. Moció presentada pel grup municipal CP-PA de rebuig al “Proyecto Pilla Pilla”

A FAVOR. Durant les darreres setmanes s’ha gestat a través de les xarxes socials un grup homòfob anomenat “Proyecto Pilla Pilla” que es dedica a assetjar persones gais. Crida Premianenca vam presentar aquesta moció perquè, en consonància amb la que ja es va aprovar el juny del 2012, vam considerar necessari que l’Ajuntament fes públic el seu rebuig a projectes com aquest i activés els mecanismes necessaris per evitar-ne l’activitat a Premià de Mar. La moció va ser aprovada per unanimitat.

9. PRECS I PREGUNTES
9.1. Exp. 211/2013-PLE: Prec i pregunta presentat pel grup municipal CP-PA sobre la instal·lació de senyals de trànsit col·locats pel supermercat DIA


Podeu consultar el text del prec i la pregunta formulats fent clic aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.