Intervencions de Crida Premianenca al Ple de febrer de 2014


1. Lectura i aprovació acta sessió anterior

A FAVOR.

2. Informació Oficial

3. SECRETARIA-SERVEIS CENTRALS

3.1. SERVEIS CENTRALS

3.1.1. Exp. 208/2014: Aprovació tarifes servei auto-taxi de Premià de Mar 2014

EN CONTRA. Considerem desmesurat augmentar les tarifes del servei de taxi en el context actual.

4. SERVEIS ECONÒMICS

4.1. INTERVENCIÓ

4.1.1. Donar compte decret Alcaldia de data 06.02.14: Exp. I-001/2014. Liquidació pressupost general 2013

Considerem inacceptable que l’Ajuntament tingui un romanent del Pressupost de prop de 3 milions d’euros i no pugui fer-ne ús degut a les polítiques de l’Estat espanyol. Tot i això, Crida Premianenca entenem que l’Equip de Govern hauria d’apostar per la desobediència institucional per tal d’invertir aquests diners en la vila en lloc de fer declaracions que queden en paper mullat.

D’altra banda, seguim denunciant que la partida d’ajuts a famílies, un any més, segueixi sense invertir-se en la seva totalitat, obviant la realitat socioeconòmica del municipi. Exigim una proposta clara de rectificació i bona gestió econòmica per atendre les famílies de Premià de Mar en matèria de serveis socials.

4.1.2. Exp. I-028/2014: Reconeixement extrajudicial de crèdit número 2 de l’exercici 2014

A FAVOR.

4.2. TRESORERIA

4.2.1. Exp. I-060/2013: Donar compte informe de la tresorera municipal sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions del quart trimestre 2013

5. SERVEIS PERSONALS D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

5.1. SERVEIS SOCIALS

5.1.1. Exp. 192/2013: Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori

EN CONTRA. L’Equip de Govern no ha fet arribar la memòria de l’any 2013 ni cap valoració del funcionament del servei per part del Consell Comarcal durant l’any anterior. Crida Premianenca entenem que l’Ajuntament no pot prorrogar convenis sense fer-ne les anàlisis objectives degudes.

6. SERVEIS PERSONALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

6.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA

6.1.1. Exp. PE3/2014: Declaració fires d’interès local per al 2014

EN CONTRA. No considerem oportú declarar fires d’interès local la Shopping Night i la Shopping Day, així com tampoc eliminar-los les taxes corresponents perquè hi ha uns serveis posteriors que cal garantir. Entenem que l’Ajuntament hauria de buscar altres eines per potenciar el comerç local.

7. RECURSOS HUMANS

7.1. Exp. 8/2014-RRHH: Aprovació del Pla Local d’Ocupació pel manteniment d’instal·lacions municipals, inclusió de clàusules socials en els processos de licitació i mesures d’activació empresarial

ABSTENCIÓ. Tot i que considerem imprescindible que l’Ajuntament engegui Plans Locals d’Ocupació, no compartim el projecte al qual l’Equip de Govern vol destinar els futurs treballadors contractats, que passa per una rehabilitació innecessària dels vestidors del camp de futbol que costarà prop de 292.000 euros. Entenem que calen propostes i inversions de benefici col·lectiu i justificades.

8. SERVEIS TERRITORIALS

8.1. OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS MUNICIPALS. SUBVENCIONS

8.1.1. Donar compte acord Junta de Govern Local de data 29.01.14: Exp.núm. 20/2012.1 Aprovació documentació tècnica obres de rehabilitació pavelló poliesportiu 2a. fase

9. MOCIONS

9.1. Exp. 8/2014-PLE: Moció presentada pel grup municipal CP-PA: Transparència organismes perceptors recursos procedents de l’Ajuntament de Premià de Mar

A FAVOR. Crida Premianenca veiem imprescindible que es garanteixi la transparència necessària dels organismes que reben recursos econòmics de l’Ajuntament per tal d’evidenciar-ne una gestió democràtica i racional i fiscalitzar els moviments de l’Ajuntament. No obstant això, la moció no va ser aprovada degut als vots contraris de l’Equip de Govern, format per CiU i PSC-PM.

Paral·lelament, el grup municipal de CiU va presentar una moció alternativa a la nostra, que no vam acceptar perquè enteníem que era una desnaturalització total i absoluta de la moció original amb l’única finalitat de deixar la transparència en mans de l’Equip de Govern. La moció alternativa va ser aprovada amb els vots favorables de l’Equip de Govern, però en cap cas servirà per garantir la transparència en els organismes perceptors de recursos procedents de l’Ajuntament.

Podeu consultar el text de la moció fent clic aquí.

9.2. Exp. 31/2014-PLE: Moció presentada pels grups municipals ICV-EUiA-E i CP-PA en relació a l’oferta educativa de P3 al municipi

A FAVOR. Aquesta moció la vam traslladar al Ple en nom de la Plataforma Premià per l’Escola Pública. Mentre l’educació pública es veu greument amenaçada a causa de les retallades, retallades que sovint no afecten les escoles concertades ni privades, encara hi ha un subgrup de la pública que se’n veu més ressentit, que són les escoles més noves i, fins i tot, amb projectes docents més innovadors com l’Escola Mar Nova. Totes solen seguir un patró comú: a part de l’amenaça de tancar-los línies, en aquest cas la de P3, també s’enfronten a la manca de recursos que s’hi destinen i el poc espai de què gaudeixen; totes acostumen a trobar-se en barracons prefabricats i amb patis minúsculs, amb la promesa d’edificis dignes i definitius que mai no arriben. És per això que creiem que cal ressaltar el punt quart dels acords d’aquesta moció, que insta a demanar al departament d’Educació l’execució de les obres definitives de l’Escola Mar Nova. Paral·lelament, també considerem imprescindible que l’Ajuntament desenvolupi un pla estratègic de gestió racional dels centres educatius de Premià de Mar que garanteixi la supervivència de totes les escoles de la vila.

La moció va ser aprovada per unanimitat.

Podeu consultar el text de la moció fent clic aquí.

9.3. Exp. 32/2014-PLE: Moció presentada per l’alcalde. Aprovació formalització conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Lley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

ABSTENCIÓ. Crida Premianenca vam proposar una esmena al text inicial per tal de votar-hi a favor, que garantís que l’Ajuntament de Premià de Mar no renunciaria a la prestació de serveis de qualitat ni a la prestació de serveis en àrees que poguessin quedar afectades per LRSAL, així com tampoc a la realització de serveis de forma directa sense privatitzar-los. Crida entenem que l’aprovació d’aquesta llei és un atac contra els ajuntaments i les eines de participació i democràcia més properes que tenen els ciutadans que no podem acatar en perjudici de la sobirania popular.

La moció va ser aprovada amb els vots favorables de CiU, PSC-PM i ICV-EUiA-E, els vots contraris del PP i l’abstenció de Crida Premianenca.

9.4. Exp. 33/2014-PLE: Moció presentada pel grup municipal CiU de suport a la delegació de competència per celebrar una consulta al poble català

ABSTENCIÓ. Des de Crida donem ple suport a la proposta de referèndum d’autodeterminació de Catalunya, independentment de les decisions favorables o contràries del Govern espanyol. En aquest sentit, Crida vam proposar una esmena al text de CiU per tal de fer explícit el suport de l’Ajuntament de Premià de Mar al Govern de la Generalitat en la convocatòria del referèndum tant si l’Estat l’autoritza com si no. Malgrat tot, CiU va rebutjar la nostra esmena.

La moció va ser aprovada amb els vots favorables de CiU i ICV-EUiA-E, els vots contraris de PSC-PM i PP, i l’abstenció de Crida Premianenca.

9.5. Exp. 34/2014-PLE: Moció presentada pels grups municipals CiU i PSC-PM en suport de l’autonomia de l’Ajuntament de Premià de Mar pel que fa a la seva liquidació positiva del pressupost

A FAVOR. Ídem 4.1.1.

La moció va ser aprovada amb els vots favorables de CiU, PSC-PM, Crida Premianenca i ICV-EUiA-E, i l’abstenció del PP.

10. PRECS I PREGUNTES

10.1. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA: Sobre les pilones a alguns carrers de la vila

Crida Premianenca considerem que hi ha d’haver un criteri en la instal·lació de les pilones, i que la seva col·locació no pot respondre a demandes de particulars i clientelisme.

Podeu consultar el text de la pregunta formulada fent clic aquí.

10.2. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA: Sobre la tala d’arbrat del passatge Domènech i Montaner

Després de la resposta de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marisa Farreras, entenem que la causa de la tala va ser la repercussió negativa que aquests arbres estaven ocasionant en el veïnat degut al seu creixement. Entenent els motius, des de Crida Premianenca demanem que en l’elaboració del Pla Estratègic de les zones verdes del municipi, a partir d’ara, s’hi tinguin en compte criteris de prevenció i d’afectació urbanística per evitar de nou problemàtiques com la viscuda.

Podeu consultar el text de la pregunta formulada fent clic aquí.

10.3. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA: Sobre les inundacions al carrer Garrotxa

Segons el regidor d’Urbanisme, Antoni Subirà, la causa de les inundacions és el col·lapse d’una reixa que es troba a prop del col·lector d’aigua, problemàtica que miraran de solucionar durant els propers mesos fent que l’aigua accedeixi directament al col·lector. Crida esperarem les evidències d’aquestes noves mesures per valorar posicionaments futurs.

Podeu consultar el text de la pregunta formulada fent clic aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.