Apostes del Mapa Escolar que Premià necessita

Proposem a la comunitat educativa de Premià de Mar apostar per la construcció de l’edifici de la Mar Nova que inclogui la segona escola bressol, un segon Institut i la creació de l’Oficina de Matriculació i Escolarització.

 

Des del Consell Escolar Municipal, conjuntament amb la comunitat educativa, portem alguns mesos treballant el disseny d’un mapa escolar premianenc que pretén recollir el màxim de consens i llarga durada. Una necessitat que s’hauria d’haver abordat ja fa dos anys i que l’endarreriment en l’inici dels treballs d’assessorament i debat no faran possible disposar d’una diagnosi i planificació escolar per aquesta legislatura, que finalitza en dos mesos.

Crida Premianenca hem realitzat un seguiment de tot aquest viacrucis polític, burocràtic, i en els darrers mesos d’aportació de propostes en el si del debat amb la comunitat educativa, amb una clara actitud de compromís amb l’educació pública del municipi, com a garant d’equitat, cohesió social qualitat i igualtat d’oportunitats. En aquest sentit agraïm i valorem com a molt positives i transcendents les aportacions de les AMPAS i AFAS i direccions de les cinc escoles públiques i de l’institut públic. Ningú millor que aquest dos actors de la comunitat educativa, coneixen la realitat i necessitats de l’educació a Premià de Mar. És per aquest motiu que des de Crida Premianenca sempre hem demanat i continuarem demanant espais de debat conjunts amb els centres educatius i les seves famílies. Només construirem un futur mapa escolar de qualitat, que ens benefici a totes i tots, si aquest conté en el seu ADN les propostes amb més consens que ens fan arribar les direccions dels centres públics, els seus docents, els alumnes i les famílies. Per tot això, Crida Premianenca assumim un ferm compromís amb l’equitat, la qualitat i cohesió social en l’àmbit educatiu, que tot seguit resumim en els següents 5 apartats:

 

1. Crear una Oficina de Matriculació i Escolarització (OME).

Pensem que és molt important gestionar les dades, tant del procés de preinscripció regular com les de la matrícula viva que es genera durant el curs escolar, per tal de poder disposar localment de dades de primera mà per conèixer les necessitats de tots els centres educatius i en conseqüència poder fer propostes, des del Consell Escolar Municipal, realistes. Per aconseguir-ho, pensem que convé crear a Premià de Mar una Oficina de Matriculació i Escolarització (OME) i per això serà necessari convèncer al Departament d’Educació a que s’avingui a integrar-hi la Comissió de Garanties d’Admissió (CGA), per tal fer néixer una taula tècnica de consens composada per l’Ajuntament i la inspecció de zona dels SSTT d’Educació del Maresme i Vallès Oriental. Hem de garantir la continuïtat de les jornades de portes obertes a tots els centres educatius i les entrevistes informatives individuals en el propi centre educatiu, però pensem que la OME ha de centralitzar totes les preinscripcions dels 0 als 16 anys i que aquesta tasca tant important s’ha de realitzar a través de psicopedagogs, amb el suport tècnic de la CGA i de la regidoria d’educació. Una tasca importantíssima de recollida de dades que permeterà al municipi disposar d’una radiografia escolar anual molt actualitzada.

La OME ha de ser un organisme fixe, operatiu tot l’any, ha de continuar oberta després del període de preinscripció ordinari per a gestionar la matrícula viva que es genera durant la resta del curs. Ha de fer el seguiment tècnic de la planificació educativa i coordinar la implementació dels acords del mapa escolar, amb l’objectiu prioritari de combatre la segregació. Orientar i informar adequadament les families de tota l’oferta educativa. Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb NEE que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar. Clarament ha de poder ser una eina d’equitat i que faciliti la feina a les direccions dels centres (derivacions a recursos educatius, contacte serveis socials-educació, suport en període de matrícula, etc.).

 

2. Projecte educatiu de ciutat que aprofiti qualsevol oportunitat de generar aprenentatge

L’Educació ha d’impregnar tots els àmbits locals i per aconseguir-ho cal disposar d’un projecte educatiu de ciutat. El fet educatiu no només es dona dins l’ensenyament reglat, sinó també es pot generar en la via pública, en les activitats de lleure de grups d’esplai o escoltes, clubs esportius i entitats culturals, en les escoles bressol, de música o d’adults, en els centres de la gent gran, en els equipaments municipals, en el centre d’atenció primària (CAP), etc. Fa temps que som conscients que tots els espais i totes eduquem juntes. Cal potenciar la col·laboració i treball en xarxa entre centres per implicar a qualsevol agent educatiu del municipi susceptible de generar aprenentatge formal o no formal. Des del consell escolar municipal (CEM) cal generar projectes sinèrgics entre l’àmbit educatiu formal (centres educatius) i l’àmbit no formal (grups d’esplai o escoltes, clubs esportius i entitats culturals) per generar un projecte comú de ciutat educadora. Paral·lelament i com a agent facilitador, l’Ajuntament i totes les seves regidories, han d’implicar-se en generar, coordinar i facilitar recursos adreçats a fer possible, en un termini raonable de temps, aquest projecte educatiu de ciutat.

 

3. Pacte educatiu contra la segregació des de la planificació que blindi el 60% de pública i el 40% de concertada

El sistema educatiu més idoni per afrontar les desigualtats i la diversitat social és aquell que és igual arreu, tant en infraestructures com en personal docent i recursos materials. En aquest sentit, Crida Premianenca creiem que hauria d’existir un únic sistema educatiu 100% públic i que les famílies que desitgessin una educació privada l’haguessin de pagar. Però la realitat actual és que a Catalunya i a Premià de Mar són presents el model d’escola de titularitat pública i el model d’escola concertada, aquesta darrera, finançada amb els impostos de totes i tots. Davant aquesta realitat i amb l’interès prioritari de garantir una oferta educativa majoritàriament de titularitat pública, com garant de la igualtat d’oportunitats, qualitat i diversitat social, proposem que un dels acords principals del nou mapa escolar sigui un pacte local d’oferta educativa, de cinc anys de durada, que blindi el 60% de pública i 40% de concertada, independentment del comportament demogràfic local. D’aquesta manera, també ens estem donant un temps sense inestabilitats, per treballar amb més tranquil·litat les necessitats educatives de Premià de Mar. Un temps on la OME pugui desplegar totes les seves potencialitats sobre la detecció i distribució de la complexitat, la necessitat de reduir ràtios segons la complexitat detectada o la reserva de places per a NEE que no es transformin durant el curs. Per altra banda, cinc anys d’estabilitat, que poden ser una oportunitat per teixir sinèrgies entre els centres educatius públics que facilitin processos de formació per a la renovació pedagògica i la creació d’un projecte educatiu multicèntric que mantingui les peculiaritats pròpies, però que a l’hora aposti per reduir diferències entre centres en aquelles competències centrals que poden compartir projectes, continguts i metodologies.

 

4. Suport als centres per combatre segregació

Des de l’àmbit local es pot fer molt més que limitar-nos a realitzar el manteniment d’edificis educatius. La creació, des del municipi, del mapa escolar és un bon començament per assumir un paper de lideratge en matèria educativa.  Eliminar la segregació ha de ser un objectiu fonamental de l’Ajuntament. Cal abocar més recursos als centres educatius amb més necessitats en matèria de recursos humans (vetlladors, auxiliars docents, educadors de migdia, educadors per colònies, etc.) i de formació a famílies i docents, a partir de les demandes de la comunitat educativa. Urgeix acordar amb el departament d’Educació i els centres educatius d’infantil i primària la creació d’una SIEI (suport intensiu escolarització inclusiva). També precisem generar magnetisme amb propostes adreçades al contingut educatiu, i a la millora del continent, actualitzant les infraestructures dels centres educatius públics (dignificació d’aularis, millora de pistes d’esport, estendre i millorar l’ús de noves tecnologies, adaptar els espais segons els projectes educatius de centre, etc.). Per altra banda, cal analitzar quins projectes educatius concrets es poden iniciar des de l’Ajuntament per donar suport a combatre la segregació i les desigualtats. 

 

5. Propostes per millorar l’oferta educativa pública

A nivell d’acord polític existeix urgència en cercar una posició municipal respecte dos equipaments educatius de primer ordre: encaminar la construcció de la segona escola de primer cicle d’educació infantil (bressol) i la construcció de l’edifici de l’escola Mar Nova. Aprofitant la idea sorgida de la darrera visita del conseller d’educació Bargalló, des de Crida Premianenca considerem que no podem deixar refredar la idea de construir un sol edifici amb dos centres organitzativament independents, finançat entre l’Ajuntament i el Departament d’educació. De fer-se realitat aquesta proposta, garantiríem a l’est de Premià de Mar tot un itinerari educatiu complet, dels 0 als 18 anys: bressol, segon cicle d’educació infantil, primària, ESO i batxillerat.

Respecte l’oferta educativa a l’ESO, apostem per descongestionar l’actual institut públic i crear-ne un segon a l’extrem centre-oest amb la intenció de garantir un equilibri territorial en la franja de 0-16. Concretament proposem sumar un segon institut o institut escola als equipaments actuals d’escola bressol i escoles d’infantil i primària Sant Cristòfol o Montserrat.

Respecte l’oferta educativa en l’educació secundària obligatòria i post obligatòria considerem molt necessari augmentar-la amb nous cicles. Apostem per obrir nous cicles formatius vinculats a àrees de promoció econòmica del municipi que es vulguin potenciar. Cal identificar-ne les àrees prioritàries. Proposem que puguin ser les vinculades al tèxtil, disseny, serigrafia lligada a ateneus de creació amb maquinari existent, impressores 3d, etc. o recuperar i potenciar la nàutica i el mar. En aquest sentit felicitem a l’actual direcció de l’institut públic que ha fet possible poder iniciar, en breu, un nou cicle mitjà de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural i el nou cicle superior de Màrqueting i Publicitat. Però per altra banda, considerem que tant per garantir l’equilibri territorial formatiu com per facilitar la descongestió de l’actual centre d’educació secundària, cal obrir un segon institut o institut escola l’extrem centre-oest de Premià de Mar i distribuir-ne l’oferta formativa en els dos centres. Existeix la demanda d’aconseguir nous cicles superiors com poden ser els d’automoció o relacionats amb el mar o el batxillerat artístic i d’arts escèniques. A Crida pensem que cal garantir una oferta formativa potent en la franja dels 12-18 anys per donar el màxim de sortida a les aspiracions i interessos dels adolescents i joves premianencs o de fora del municipi interessats en la nostra oferta a secundària.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.