Crida denuncia irregularitats en la gestió del contracte de recollida de residus i neteja viària

El Grup Municipal va encarregar una nota jurídica sobre els incompliments de contracte detectats en un informe propi i en els treballs de control financer sobre l’empresa municipal Premià Serveis Municipals. 

Al llarg de 2018, des de Crida Premianenca vam estar analitzant el contracte signat per l’Ajuntament (a través de l’empresa municipal Premià Serveis Municipals, SLU) amb l’empresa CESPA per a la recollida de residus i la neteja viària. El contracte es va signar a principis de 2013 per la prestació d’un servei que ha generat moltes queixes per part de la ciutadania al llarg dels més de 6 anys d’implantació.

En l’informe elaborat pel Grup Municipal s’han detectat, com a mínim, els següents incompliments:

 • Concurs amb dotació econòmica pel disseny de la campanya de sensibilització.
 • Contractació d’un educador ambiental.
 • Aportació d’un punt d’informació ambiental.
 • Ubicació de 10 minideixalleries.
 • Servei de recollida mecanitzada a través de contenidors d’oli domèstic (ni contenidors ni servei).
 • Diagnosi quantitatiu de satisfacció ciutadana (enquesta inici i fi d’any).

En paral·lel, l’Ajuntament de Premià de Mar va encarregar una auditoria de control financer sobre l’empresa Premià Serveis Municipals, SLU. Aquesta auditoria no ha estat facilitada directament als membres del Consell d’Administració de Premià Serveis Municipals SLU, el que considerem una greu vulneració de la capacitat de control de la gestió que podem exercir com a membres d’aquest Consell.

Les irregularitats més destacables detectades en aquesta auditoria, elaborada per l’empresa Faura-Casas Auditors Consultors SL, són:

 • No s’havia designat responsable del contracte (de facto ho fa el Gerent).
 • Les modificacions de contracte es van fer sense informe tècnic ni informe jurídic que les sustentessin.
 • No hi ha registre d’entrada/sortida fins mitjans de 2018, de forma que no hi ha constància de les dates d’entrada reals de documentació.
 • No consta que s’hagi dut a terme control de qualitat.
 • No es va retenir el 5% del valor de contracte en concepte de bossa de qualitat per fer front a les correccions que apareguin del control de qualitat.
 • De gener de 2014 a març de 2015, CESPA hauria d’haver assumit l’amortització de l’edifici al demorar-se en la seva construcció.

A l’efecte d’esclarir les possibles responsabilitats legals d’aquests incompliments, el Grup Municipal va encarregar a principis de 2019 una nota jurídica al Col·lectiu Ronda que ens ha estat lliurada aquest 15 de maig, assumint-ne el cost a través dels ingresos que percep en tant que Grup Municipal.

Aquesta nota conclou que “els incompliments de l’execució parcial de les prestacions com no portar a terme el concurs amb dotació econòmica pel disseny de la campanya de sensibilització, la contractació d’un educador ambiental, aportació d’un punt d’informació ambiental, ubicació de 10 minideixallaries etc…seran obligacions essencials” de manera que tal i com preveu el plec de clàusules administratives del contracte “l’administració pot constrenyir al compliment del contracte, amb imposició de sancions o acordar-ne la resolució”. S’extreu, per tant, que Premià Serveis Municipals SLU hauria d’haver aplicat les sancions pertinents en el seu moment o, en el seu extrem, rescindir el contracte.

Cal destacar que l’acta de la mesa de contractació  recull “que aquest fet [conjunt de mesures] va comportar que la proposta de CESPA sigués més avantatjosa que la resta d’ofertes”. I és encara més rellevant tenint en compte que l’equip de Govern ha manifestat públicament en diverses ocasions que el comportament de la ciutadania era la causa principal de l’estat de la neteja a Premià de Mar. Resulta paradoxal que, mentre l’Equip de Govern responsabilitza la ciutadania de l’estat de la neteja, no garanteix que es compleixen els elements del contracte que tenen la funció de sensibilitzar la ciutadania, donar-li recursos per a una millor recollida selectiva i, finalment, per avaluar la prestació del servei segons l’opinió de la ciutadania.

En relació als treballs de control financer, la nota jurídica estableix que “qualsevol modificació del contracte ha de quedar documentalment justificada i de forma precisa la necessitat i idoneïtat d’aquesta modificació. […] Tan transcendent és aquest requisit, que la manca de tal motivació podria donar lloc inclús a la invalidesa de la modificació del contracte, al considerar-se una documentació essencial que imperativament ha de obrar en l’expedient administratiu de contractació”. Aquest és un clar exemple de la mala gestió d’un contracte finançat amb recursos públics: no només es permet l’incompliment del contracte signat sinó que a més es fa una ampliació sense seguir el procediment administratiu legalment establert que, no ho oblidem, té l’objecte de garantir la correcta gestió dels recursos públics.

Finalment, la nota jurídica estableix sobre “que no consta que s’hagi dut a terme control de qualitat, la no retenció del 5 % del valor del contracte així com no haver assumit l’amortització de l’edifici al demorar-se en la seva construcció, serien supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista” de manera que “l’empresa Premià Serveis Municipals SL podria constrenyir al compliment del contracte, amb imposició de sancions o acordar-ne la resolució”.

Cal destacar també, que l’empresa Premià Serveis Municipals va encarregar una auditoria sobre el servei a finals de 2017 però només circumscrita a l’últim període de l’any i centrada en les propostes de millora. Els resultats d’aquesta auditoria no es van enviar mai als membres del Consell d’Administració, ni tan sols se’ls va informar dels resultats, malgrat des del nostre Grup Municipal vam reclamar-ne el document en diverses ocasions. Una mostra més de la opacitat amb què es gestiona aquesta empresa.

Tenint en compte tots aquests elements volem denunciar les greus irregularitats en la gestió del contracte de recollida de residus i neteja viària, especialment notables tenint en compte que es tracta del contracte més important de l’Ajuntament.

A fi i efecte d’esclarir els fets ocorreguts i corregir la situació creada, ens comprometem a:

 • Auditar legalment el compliment del contracte des dels seus inicis, així com les diferents modificacions que s’han dut a terme.
 • Quantificar la despesa que la ciutadana ha hagut d’assumir a causa de la mala gestió del contracte.
 • Analitzar exhaustivament la prestació del servei efectuada, de manera técnica i també de forma participada.
 • Aplicar les mesures pertinents per corregir i sancionar els incompliments que s’han donat i, si s’escau, rescindir el contracte amb l’empresa adjudicatària.
 • Garantir la transparència en la gestió dels recursos públics, en aquest cas, pel què fa a la gestió de l’empresa municipal Premià Serveis Municipals SLU i revocar les delegacions de funcions existents en mans de la Gerència de l’empresa.

One thought on “Crida denuncia irregularitats en la gestió del contracte de recollida de residus i neteja viària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.