Què està passant amb l’Ajut per llibres, material, sortides i colònies escolars? Quina és la intenció de Crida Premianenca?

Des de la creació de la subvenció de llibres de text, inicialment, i actualment de material escolar i llibres, aquest curs 2019-20 serà el tercer any que els alumnes dels centres educatius públics i concertats de Premià de Mar reben una subvenció individual i de caràcter universal de l’Ajuntament per cobrir el cost (entre un 60%-80%, segons l’organització de cada centre educatiu) de llibres de text i material escolar. Fins a dia d’avui aquesta subvenció no cobreix les sortides programades pels centres com a curriculars o les colònies de final de curs, que cada centre realitza en diferents períodes.

Amb aquest encapçalament els grups municipals d’Esquerra Republicana, Premià En Comú Podem i Crida Premianenca vam defensar una moció en el passat ple de novembre per a la millora i ampliació de la subvenció municipal de material escolar i llibres als centres educatius aplicant criteris redistributius i d’equitat, però la iniciativa no va prosperar perquè la resta de grups no li van donar suport.

En la part expositiva de la moció ja fèiem esment a que en aquests darrers 3 anys, el criteri per a la distribució d’aquesta partida pressupostària, que en l’actual pressupost prorrogat s’enfila fins als 479.500€ (estem parlant de més de la meitat del pressupost de l’àrea, que des de l’any 2018 és de 929.189€), ha estat a parts iguals entre tot l’alumnat. Fet que propicia que tot l’alumnat rebi la mateixa quantitat de subvenció, sense tenir en compte la situació econòmica familiar individual. Aplicant aquest criteri tenim alumnat extra subvencionat, ja que no precisa d’aquest ajut econòmic o precisa d’un ajut menor, i alumnat infra subvencionat, ja que precisa del 100% de subvenció o d’un ajut important, per cobrir el cost del material escolar, de llibres de text i sortides curriculars.

Des de crida Premianenca creiem que l’administració ha de gestionar els seus recursos amb criteris de racionalització i equitat i fomentant la redistribució de la riquesa. Tot el contrari és la fórmula actual de distribució d’aquesta subvenció, ja que no aconsegueix disminuir l’efecte negatiu de les diferències socioeconòmiques de l’alumnat i les seves famílies i per tant no fomenta ni garanteix la igualtat d’oportunitats.

A més d’estar dedicant la meitat del pressupost educatiu a reduir una despesa a famílies a les quals aquest ajut no els suposa un gran canvi a la seva economia, perdem l’oportunitat de dedicar aquest recurs a altres recursos educatius o accions que si poden ser necessaris. Per nosaltres no té sentit dedicar la meitat del pressupost d’educació municipal a donar un ajut de aproximadament 10 euros al mes a famílies a les quals no els canvia l’economia rebre aquesta rebaixa. Són recursos que es poden dedicar a projectes educatius més actius amb entitats convidades, a nous recursos pedagògics pels centres, inversions en millores dels equipaments dels centres o obrir noves activitats per les tardes, abaratir l’escola de música, millorar l’escola d’adults, entre moltes altres. No defensem que sigui un tipus de despesa que aporti actuacions de qualitat al nostre ecosistema educatiu local.

Paral·lelament a tot aquest procés de debat que es va iniciar el passat novembre arran de la moció defensada per ERC, Crida i Comuns, la Federació que agrupa les AFAS (Associacions de Famílies d’Alumnes) públiques de Premià de Mar han anat treballant un proposta pròpia que posa l’accent en garantir la cobertura total del cost de llibres, material escolar, sortides curriculars i colònies de l’alumnat premianenc més vulnerable sota tres indicadors principals: ser beneficiari d’una beca de menjador, rebre el suport dels serveis socials municipals o tenir un dictamen com a alumne amb necessitats específiques. Una proposta valenta, que tot i no representar el model de gestió no universal que vàrem defensar en la nostra moció de novembre, sens dubte planteja un canvi prou radical en la manera de gestionar els recursos públics, atenent prioritàriament a qui més ho necessita. Iniciativa, doncs, de les AFAS públiques, que agraïm ja que és el resultat d’una involucració positiva d’un dels agents principals de la comunitat educativa premianenca.

Segons la documentació que se’ns ha fet arribar als grups municipals, i un cop sumada la proposta de les AFAS a la idea de l’actual govern municipal de mantenir una quantia més petita per destinar a un ajut universal per la resta de famílies del municipi, des de Crida Premianenca creiem que la gestió d’aquesta rellevant partida pressupostària no recull els següents aspectes que nosaltres valorem:

  1. Creiem que la manera més ètica i transparent d’utilització dels recursos públics quan aquests són destinats a algun ajut individual, és publicar unes bases obertes a la població a la que va destinat l’ajut i on es recullin clarament els criteris tècnics de baremació o valoració de les peticions d’ajut. Creiem que al govern li manca fer un treball tècnic per traduir la proposta de les AFAs amb criteris més concrets perquè puguin ser operatius, sinó no podran passar d’intencions.
  2.   Creiem que amb l’actual proposta de l’equip de govern pot ser possible que un cert percentatge de famílies premianenques que sense ser beneficiàries de beca menjador, estar seguides pels serveis socials municipals i/o no tenir cap dictamen de necessitat educativa específica, però tenint una situació econòmica familiar delicada, no siguin detectades per a ser candidates a un ajut important en matèria de llibres, material, sortides i/o colònies escolars. Per això seria una millor proposta fer una convocatòria oberta com es plantejava a la moció que vam presentar en el passat, ja que resoldria aquest problema.
  3. Un cop valorades les dades demogràfiques i quantitats de partides pressupostàries utilitzades per l’equip de govern per a la realització de la seva proposta i que ens han fet arribar, com oposició, veiem valors o conceptes econòmics (cost de llibres, materials, sortides i colònies) poc realistes, que més aviat tendeixen a la baixa, tant a primària com a secundària. Aquesta “valoració de costos” fa pràcticament impossible que es puguin realitzar colònies en els diferents cicles de primària, o totes les sortides acadèmiques de secundaria. Sense oblidar a tots aquells alumnes, que per prescripció docent, necessitin suport escolar extern, i les seves famílies no el puguin costejar per la seva precarietat econòmica. Tampoc hem trobat una garantia tècnica clara que eviti deixar fora d’ajut a famílies en situació puntual de vulnerabilitat. Amb tot això considerem molt necessari un informe tècnic a nivell econòmic i jurídic de la gestió d’aquest ajut.
  4.  Per altra banda, la quantia que l’equip de govern proposa destinar a la distribució universal, creiem que no serà suficient i aquest fet pot provocar frustració o desorientació en moltes famílies que veuran minvat l’ajut que rebien en els darrers 2 cursos escolars. Nosaltres seriem més partidaris d’eliminar la partida universal i convocar unes bases obertes a totes les famílies premianenques i que sigui la valoració tècnica individual la que determini la quantia d’ajut a rebre cada alumne per part de l’ajuntament. Destinant altres recursos per accions de caràcter universal que aportin major qualitat educativa i equitat, apostant de manera decisiva pels centres públics.

Tot i aquest enrenou, volem transmetre tranquil·litat a totes les famílies del municipi amb infants o joves alumnes del segon cicle d’educació infantil, primària o secundària obligatòria, ja que cap formació política qüestiona la pervivència de l’ajut de llibres, material escolar, sortides i colònies per aquelles persones que el necessiten. El que estem vivim actualment és certa escenificació del populisme polític que continua apostant per fer veure que lluita contra la segregació i les desigualtats o l’alternativa social que cerca optimitzar al màxim els pocs recursos locals prioritzant necessitats socials.

En definitiva, des de Crida Premianenca defensem una política d’ajudes socials lligades a l’objectiu de la cerca de l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Sempre hem apostat per ser un municipi educador i ser-ho des de l’equitat entre totes. Justament fa poques setmanes el ple de l’ajuntament va aprovar una moció per adherir-se al programa de la Diputació de Barcelona “Educació 360º, Educació a Temps Complet” que pretén generar més i millors oportunitats educatives per a tothom. De fet, el propi manifest del programa en el seu punt 5è ja ens deixa molt clar com és d’important fomentar l’equitat ja que és el principal repte a les noves oportunitats educatives. Quin sentit té, insistir en el manteniment d’un ajut universal que  res de nou aporta als qui poden viure amb certa comoditat i soluciona poc als qui travessen per una situació temporal de inestabilitat o pitjor encara, viuen immersos en la vulnerabilitat social. 

A Crida continuarem treballant obertes a les propostes de la resta d’agents educatius i altres grups polítics per fer possible polítiques socials que capgirin injustícies en àmbits com l’educació, la salut, l’atenció a les persones vulnerables, les violències masclistes o xenòfobes,etc. Estem fermament decidides a construir plegades un Premià de Mar més equitatiu i just.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.