Premià de Mar, ciutat educadora: Proximitat, Equitat, Iclusivitat i Qualitat

Posicionament conjunt de les forces progressistes en l’àmbit educatiu. Comunicat signat per ERC-JxP, Crida Premianenca, PSC i Premià en Comú Podem.

Breu valoració de la situació actual

Tot i que durant els darrers 4 anys l’àmbit de l’educació reglada a Premià de Mar ha estat i està en el centre del debat polític, els quatre partits progressistes amb representació a l’Ajuntament constatem que la manca d’un lideratge clar en matèria educativa per part de l’equip de govern ha impossibilitat la recomanable tasca de realitzar un projecte educatiu de ciutat.

Sense aquest projecte educatiu de ciutat no podem prendre moltes decisions polítiques importants: mapa escolar, mesures per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats o implementar un veritable projecte d’educació a temps complet; i encarar d’altres àmbits educatius com poden ser l’educació no formal, l’associacionisme, la formació d’adults, les experiències intergeneracionals o apropar la ciutat a la infància i la infància a la ciutat.

És per això que reclamem un projecte educatiu de ciutat per Premià de Mar, per poder deixar enrere els temps de la improvisació.

Exemples clars d’aquesta deficient política educativa són: debats eterns poc sistematitzats, com el del mapa escolar; les males praxis en una partida molt important del pressupost (l’ajut per a llibres, material i sortides); o anunciar la construcció de centres educatius com si parléssim de bolets improvisats.

Per tot això hem considerat necessari fer públic un posicionament conjunt amb l’horitzó de seguir treballant per un projecte integral de ciutat en l’àmbit educatiu.

Mapa Escolar de Premià de Mar. Davallada demogràfica

A Premià els centres educatius concertats representen aproximadament el 40% de l’oferta educativa global i els centres públics el 60%. Aquesta distribució s’ha anat creant al llarg del temps per diferents motius com poden ser les diferències entre prestacions dels equipaments, visió o tendències de les famílies, capacitat adquisitiva, polítiques educatives locals dels darrers anys, etc.. Però aquesta proporció que s’ha generat es podria veure’s afectada en un futur no massa llunyà pel comportament de la natalitat i sempre caldrà vetllar des de l’ajuntament i la comissió de garanties d’admissió del departament d’educació (de la qual el municipi en forma part) per garantir l’equitat.

És per això, i per evitar que les decisions vinguin imposades des de fora sense el grau de coneixement que es pot tenir des de l’àmbit local, que considerem imprescindible disposar d’una proposta pròpia d’adaptació del mapa escolar a la realitat demogràfica actual i a la que podem pronosticar per a la propera dècada.

Mapa Escolar de Premià de Mar. Debat i decisions sobre el mapa escolar

Ja portem molts mesos de debat, més o menys conjunt amb la comunitat educativa, sobre el mapa escolar. Durant aquest temps les direccions dels centres educatius, les associacions de famílies i els partits han expressat el seu posicionament i propostes.

Amb tota aquesta informació cal passar a la presa de decisions polítiques i a les propostes concretes, sempre buscant els suports necessaris.

Mapa Escolar de Premià de Mar. Els canvis demogràfics com a oportunitat

Cal fer front als canvis demogràfics com una oportunitat per a reforçar l’oferta educativa local. Liderant des del municipi una estratègia davant els canvis necessaris en el mapa escolar, sempre comptant amb el màxim consens de la comunitat educativa.

Per aconseguir-ho, caldrà ser imaginatius, flexibles i ambiciosos. Caldrà replantejar projectes actuals o crear-ne de nous, sempre prioritzant la lluita contra la segregació escolar i el fracàs escolar i les iniciatives encaminades a garantir o augmentar l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Mapa Escolar de Premià de Mar. Escola Bressol i edifici Mar Nova

Sobre la construcció d’una segona escola bressol municipal, en les darreres setmanes s’han fet públiques diverses informacions i projectes relatius a la construcció d’aquest equipament municipal, absolutament necessari.

Fins al moment sabem que hi ha diversos projectes i propostes, però cap en ferm, i d’altra banda, denunciem que es pretén seguir prenent decisions sense generar consens polític i tenir la feina feta. Encara no disposem d’un mapa escolar clar en el que puguem definir i preveure tots els moviments possibles i les seves repercussions.

Mapa Escolar de Premià de Mar. Institut escola

Actualment “patim” una davallada demogràfica que afecta les a línies de primària , però l’augment demogràfic de fa uns anys ara també repercuteix en la secundària, amb una previsió d’increment d’alumnes els propers anys.

Fruit d’aquesta realitat el propi Departament d’Educació lidera el model d’institut escola, com una eina per poder absorbir aquest augment en la població escolar, i a l’hora lluitar amb més eines contra la segregació i el fracàs escolar durant la primera adolescència.

Per tant, aquesta és una oportunitat que té data de caducitat, ja que en pocs anys la pressió demogràfica a l’ESO haurà minvat i possiblement sigui més complexe aconseguir el suport necessari per la creació d’un centre d’aquestes característiques.

Un altre element a considerar en la proposta de crear un institut escola, és el fet que propiciaria poder equilibrar les ofertes de la concertada amb centres públics que integrin l’educació infantil, primària i secundària.

Mapa Escolar de Premià de Mar. Ajut municipal per a llibres, material, sortides curriculars i colònies escolars

Des de la creació de la subvenció de llibres de text al curs 2017/18, i els cursos 2018/19 i 2019/20 també de material escolar, l’actual curs serà el tercer que els alumnes dels centres educatius públics i concertats de Premià de Mar reben una subvenció individual i de caràcter universal de l’Ajuntament per cobrir el cost (entre un 60%-80%, segons l’organització de cada centre educatiu) de llibres de text i material escolar.

Fins a dia d’avui aquesta subvenció no cobreix les sortides programades pels centres com a curriculars o les colònies, que cada centre realitza en diferents períodes.

Aquesta partida pressupostària, en l’actual pressupost prorrogat és de 479.500€, més de la meitat del pressupost de l’àrea que des de l’any 2018 és de 929.189€, fins ara ha estat dividida en parts idèntiques entre tot l’alumnat, sense tenir en compte la situació econòmica familiar individual de cada alumne.

Com a resultat tenim alumnat sobresubvencionat, ja que no precisa d’aquest ajut econòmic o precisa d’un ajut menor, i alumnat infrasubvencionat, que precisaria del 100% de subvenció o d’un ajut major.

Paral·lelament a tot aquest procés de debat, la Federació que agrupa les AFAS (Associacions de Famíliars d’Alumnes) públiques de Premià de Mar han anat treballant un proposta pròpia que posa l’accent en garantir la cobertura total del cost de llibres, material escolar, sortides curriculars i colònies de l’alumnat premianenc més vulnerable sota tres indicadors principals: ser beneficiari d’una beca de menjador, rebre el suport dels serveis socials municipals o tenir un dictamen com a alumne amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Una proposta valenta que sens dubte planteja un canvi prou radical en la manera de gestionar els recursos públics, atenent prioritàriament a qui més ho necessita. Iniciativa, doncs, de les AFAs públiques, que valorem molt positivament ja que és el resultat de la involucració d’un dels agents principals de la comunitat educativa premianenca.

Creiem que aquest ajut ha d’estar confeccionat tècnicament per garantir que cap família que ho necessiti es quedi sense ajut municipal. En aquest sentit cal valorar altres casuístiques encara no contemplades com poden ser les famílies monoparentals, famílies nombroses o unitats familiars on un o més membres adults estiguin a l’atur, altres aspectes que es podrien recollir a través d’una convocatòria oberta a tothom i amb unes bases clares i públiques. És per tot això que reclamem informes tècnics que garanteixin no deixar a cap família  que precisi ajut pel camí i que el procés sigui transparent.

Mapa Escolar de Premià de Mar. Mesures contra la segregació escolar

Més enllà dels canvis que a curt i mig termini pugui provocar el comportament demogràfic i l’adaptació de l’oferta educativa local, tenim molta feina a fer en l’aplicació de mesures valentes contra la segregació escolar.

A banda de garantir activitat extraescolar o dinamitzar educativament l’espai de migdia dels centres, cal abocar recursos i projectes que posin el focus en la segregació aplicant mesures des de la perspectiva d’escola a temps complet. En aquest sentit cal implementar mesures per acompanyar millor als centres educatius tant concertats com públics en la mirada inclusiva dels infants aportant recursos i assessorament educatiu i social.

Cal reforçar la presència d’educadors/es de carrer, com a agents de detecció i actuació davant la segregació i les desigualtats en la infància i l’adolescència, apostant per projectes en els àmbits de l’expressió plàstica, musical, esport, etc. que generin noves oportunitats a l’alumnat més vulnerables.

Premià de Mar, 10 de març de 2020

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.