Comunicat de Premsa conjunt de Crida Premianenca – Poble Actiu i ICV-EUiA-E Coalició d’Esquerres de Premià de Mar

Els grups municipals de Crida Premianenca – Poble Actiu i ICV-EUiA-E Coalició d’Esquerres de Premià de Mar, després de diverses reunions mantingudes els darrers dies, hem decidit emetre aquest comunicat conjunt per compartir les idees generals per les quals votarem NO als pressupostos del 2013.

Els dos grups municipals, que actualment conformem l’oposició d’esquerres a l’Ajuntament de Premià de Mar, hem cregut convenient emetre aquest posicionament conjunt per explicar a la ciutadania que els pressupostos presentats per part de l’Equip de Govern responen a una concepció diferent que els partits sotasignants tenim respecte a les polítiques a desenvolupar.
Els punts següents constitueixen, doncs, els eixos comuns, les idees compartides, per les quals votarem NO als pressupostos municipals del 2013 i pels quals, independentment de les accions empreses per part dels dos grups municipals, ens comprometem a treballar en la nostra tasca d’oposició política:
  • Des d’un punt de vista organitzatiu, tot i no suposar un desviament pressupostari, pensem que els canvis introduïts en el cartipàs municipal arran del pacte CiU-PSC (creació de les regidories de Comunicació, Projectes i Estudis estratègics, i Llicències d’activitats) no aporten un major nivell d’eficàcia, sinó més aviat un excés de càrrecs no operatius.
  • Considerem que cal apostar per una forma de treballar transversal en polítiques per a col·lectius, com és el cas de les regidories de Joventut i Gent Gran, amb assignacions pressupostàries inferiors a 20.000 euros respectivament.
  • Creiem del tot necessari dinamitzar la participació directa de la ciutadania en els grans projectes i com a política transversal, i considerem necessària la introducció de fórmules com les audiències públiques de l’Alcalde amb caràcter trimestral, així com traslladar la capacitat de decisió de part de la despesa pressupostària (per exemple, consultant a la ciutadania sobre el destí del 10% del capítol d’inversions).
  • Un pas que també és necessari per aprofundir en la participació és poder disposar d’informació. Així, considerem que hauria de ser una prioritat per la modernització de l’Ajuntament l’adopció de polítiques Open Data. Una política que hauria d’anar de bracet amb la introducció a mig termini de programari lliure en els equipaments informàtics, fet que n’alleugeriria el cost.
  • Si analitzem les partides destinades als Serveis Socials municipals, considerem injustificada la dilació en l’execució del pressupost de l’any 2012 en la partida de “Suport a les famílies”. També considerem injustificada la reducció de la partida prevista per al S.A.D., especialment si tenim en compte que el pressupost executat és molt diferent del previst. En aquest sentit, és intolerable la situació actual per a les famílies de les beques menjador a la nostra població. En l’àmbit social, no només cal posar pegats; cal actuar preventivament evitant l’exclusió social futura.
  • Considerem que la Regidoria de Cultura necessita ser reorientada, especialment si tenim en compte que, en el marc de l’activitat de l’Amistat, una part de les activitats ha estat externalitzada a Primília Serveis, tant pel que fa a programació com a realització. Així, el gruix del pressupost queda limitat a l’activitat de l’Escola de Música que, tot i considerar-la de gran transcendència, està gestionada avui per avui per un organisme públic aliè a l’estructura de la regidoria.
  • Constatem també el nostre malestar pel lent però continuat degoteig en la reducció dels pressupostos per festes. Cal mantenir vives les tradicions i festes pròpies de l’expressió de la cultura local, i potenciar el gaudi i l’expressió cultural dels premianencs i premianenques.
  • En matèria de promoció econòmica, tot i valorar l’esforç d’augmentar les partides que s’hi destinen, considerem que l’orientació que prenen les polítiques de promoció econòmica locals són errònies. S’insisteix en un model de desenvolupament econòmic que s’ha demostrat de baixa eficàcia: és el cas de les fires. Tampoc inclouen un model d’activitat econòmica per al Torrent Malet que, malgrat ser a prop de la seva finalització, no ve acompanyat d’un dibuix de quines són les activitats que es vol que s’hi implantin. Actualment, pensem que cal apostar per un model de valor afegit en el desenvolupament de polítiques públiques adaptades a l’entorn territorial i econòmic, en una activitat neta mediambientalment i que generi ocupació a la ciutat. Però en aquest cas se cedeix tot a la iniciativa privada. Aquest fet, amb les dificultats econòmiques actuals, duu directament a la paràlisi i planteja un futur per al Torrent Malet de zona urbanitzada erma d’activitat i, fins i tot, de construccions.
  • En el marc de les polítiques d’ocupació, no s’aconsegueixen els objectius desitjables en intermediació laboral, generant frustracions als usuaris. Els Clubs de la Feina i la formació introductòria s’han revelat com a espais on “distreure” la gent mentre la conjuntura econòmica millora i es generen, des de la iniciativa privada, oportunitats de treball. En aquest sentit és el moment d’apostar per una visió supramunicipal. També cal aprofundir en el foment del cooperativisme, un model organitzatiu que limita el risc individual dels emprenedors i que es basa en la igualtat entre treballadors i associats, així com en la generació de sinergies entre les diferents activitats.

Premià de Mar, 27 de novembre de 2012

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.