Intervencions de Crida Premianenca al Ple d’abril de 2014

Intervencions de Crida Premianenca al Ple d’abril de 2014

General
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors A FAVOR. 2. Informació Oficial 3. SERVEIS ECONÒMICS 3.1. TRESORERIA 3.1.1. Exp. I-065/2014: Donar compte al Ple de l'informe de la tresorera municipal sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions del primer trimestre 2014 3.1.2. Exp. I-054/2014: Compte gestió recaptatòria ORGT 2013 A FAVOR. El regidor d'Hisenda va exposar els comptes de gestió de l'Oficina de Recaptació de la Diputació. 4. RECURSOS HUMANS 4.1. Donar compte decret Alcaldia de data 21.03.14: Cessament directora Museu de l'Estampació de Premià de Mar 4.2. Donar compte informe de Recursos Humans sobre el compliment del número de personal eventual segons Llei 27/2013 4.3. Exp. 29/2014-RRHH: Reconeixement de triennis del cap de Gabinet d'Alcaldia EN CONTRA. Crida vam votar-hi en contra entenent que aquest…
Llegir més
#SomSantJordi

#SomSantJordi

General
Tot i que la llegenda de Sant Jordi només parla d'un drac, a Premià de Mar en tenim alguns més: CiU i les retallades, Núñez i Navarro que ens vol prendre Can Sanpere, Renfe/Adif i el seu nyap d'estació... Us animeu a combatre'ls amb nosaltres?
Llegir més