El Centre Obert la Font del Cargol tanca de males maneres

Crida Premianenca denuncia la manca de previsió absoluta per part del govern que ha portat al tancament temporal del Centre Obert per segon cop en tres anys i a la desatenció a un dels col·lectius més vulnerables de la població. Els usuaris d’aquest servei són infants derivats pels serveis socials a causa de situacions de risc o alt risc social, motiu pel qual demanen una atenció constant i sense interrupcions

Fotografia extreta del web Premià Notícies

El divendres 31 d’octubre, des dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Premià de Mar, es va comunicar a l’equip directiu del Centre Obert ubicat dins la Font del Cargol, anomenat de forma poc original com a “Entorn Jove” i destinat a infants des dels cinc anys fins a joves de 16 anys, que el servei tancava temporalment degut a la no renovació del contracte entre l’Ajuntament i l’empresa cessionària. Aquest espai, el funcionament a “ple rendiment” del qual va ser enunciat al Vila Primilia d’octubre de 2006. Per aquell aleshores, el Centre Obert comptava amb un pressupost de 99.500€ repartits entre l’Ajuntament (64.794€) i la Generalitat de Catalunya (34.706€), tot això segons fons del mateix número del Vila Primilia. L’equipament es troba situat al c/ de la Mercè, 2 (edifici Voramar), i si se’n vol tenir informació actualitzada només cal anar a Telèfons i Equipaments: La Font del Cargol de la web municipal, on trobareu una línia (1) i una paraula explicant de què es tracta aquest servei. Doncs bé, aquest equipament que pot tancar durant un mes sense que passi res i que té tanta informació a la pròpia web municipal forma part dels Serveis Socials Bàsics que han de prestar els Ajuntaments i que es defineix de la següent manera: 

«Servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

L’objectiu és proporcionar atenció a infants i adolescents en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

Les funcions són:

 • Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents proporcionant-los acolliment i convivència, atenció individual i en grup.
 • Derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat.
 • La coordinació amb els serveis bàsics d’atenció social pel treball familiar.»

Aquesta és la definició que en fa la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Benestar Social i Família (Centres Oberts per a infants i adolescents). I a més, cal tenir en compte que aquest és un servei regulat per la llei aprovada al Parlament de Catalunya, no una cosa nova, sinó de fa uns quants anys:


És a dir, des de l’any 1996, el Servei de Centres Oberts per a la Infància i l’Adolescència ja es contempla al Sistema Català de Serveis Socials. La mateixa legislació catalana estableix que el Servei de Centres Oberts forma part del Sistema Bàsic de Serveis Socials és a dir, de l’Atenció Social Primària, la qual ha de ser dispensada pels òrgans locals, això és, els Ajuntaments.

Aquest servei, doncs, tancat durant tot el mes de novembre i part del mes de desembre de 2014, i que ja havia estat tancat durant un període similar de temps l’any 2011, presenta unes peculiaritats concretes que fan encara més difícil d’entendre la poca importància que s’hi dóna i que estaven marcades en negreta dins la definició més amunt, i que ara expliquem millor:

 1. És un servei dirigit a la infància, contemplat en totes les lleis i decrets de protecció a la infància i dels serveis socials. És un servei, concretament, dirigit a infants i adolescents en situació de risc social. Què entenem per infància en risc social? Segons la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley Orgánica 1/1996), s’entén que són situacions de risc de qualsevol tipus les que perjudiquin el desenvolupament personal o social del menor, que no requereixin l’assumpció de la tutela per part dels poders públics que, en tot cas, hauran de garantir els drets que tenen els menors, i segons la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència: “És situació de risc tota aquella en la qual el desenvolupament i el benestar de la persona infant o adolescent es veu limitat o perjudicat per qualsevol circumstància personal, social o familiar, sempre que per la seva protecció efectiva no sigui necessària la separació del seu nucli familiar”. 
 2. El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, estableix en el seu article 5 (Drets dels usuaris), en l’apartat e) el Dret a la continuïtat en la prestació dels serveis en les condicions establertes o convingudes, sens perjudici de les clàusules d’estabilització que s’acordin en els contractes d’assistència. Això ha estat incomplert per l’Ajuntament de Premià de Mar en dues ocasions en 3 anys, amb el perjudici de la tipologia de població de què estem parlant, especialment vulnerable.

Així doncs, i resumint, ens trobem davant d’un fet denunciable per diferents raons:
 1. Manca de previsió absoluta per part de l’Ajuntament de Premià de Mar, concretament l’Àrea de Benestar Social, a qui la mateixa situació ja li ha passat en dues ocasions. 
 2. Falta de respecte per a les famílies i menors atesos, atès que se’ls va informar que s’obriria al cap de pocs dies (inicialment 4 o 5 de novembre), per després dir-los que seria el 17 de novembre, i finalment no dir-los res.
 3. Falta de respecte cap a l’empresa cessionària de la gestió de l’espai, els treballadors de la qual van ser avisats el mateix divendres 31 i van haver d’informar les famílies en dues ocasions de quan tornaria a obrir-se el servei, resultant que ambdós avisos no es van complir. Aquests treballadors van trobar-se a partir del dia 17 en situació d’atur ja que no se’ls podia seguir pagant per un servei que no es prestava.
 4. Desatenció a un dels col·lectius més vulnerables de la població. Parlem d’infants, i a més, els que més atenció i estabilitat necessiten en ser derivats pels serveis socials bàsics degut a una situació de risc o alt risc social.
 5. Premià de Mar és un municipi amb greus carències socials, que compta amb més de 28.000 habitants en una extensió de 1.92 km2, i que amb aquesta quantitat de població i amb les seves característiques, caldria dedicar una atenció especial no només als Serveis Socials, sinó a tots els col·lectius en risc d’exclusió o marginació.
 6. L’aturada en la contractació obeeix a la inexistència de diners a tal efecte. En paral·lel l’Ajuntament preparava la contractació d’altres activitats, legítimes però bastant menys necessàries ni regulades per llei, com ara la instal·lació d’una pista de gel pel Nadal. En l’exercici 2014 existia partida pressupostària per al pagament de l’Entorn Jove (7003-23102- 2270600. Treballs realitzats per altres empreses – Entorn Jove) per import de 72.888,75 euros. Aquesta partida va patir una modificació, incrementant-la fins als 78.768,75 amb una despesa autoritzada i compromesa que supera lleugerament els 89.000 euros. La partida prevista per al 2015 és dels 72.888,75 inicials del 2014. Així doncs, o ens enganyen ara (en el sentit que hi ha diners) o el 2015 tornarà a passar el mateix donat que l’import previst és exactament el mateix que s’ha hagut d’ampliar. Aquestes dades estan publicades a la pàgina web.

Per aquests motius, des de Crida Premianenca – Poble Actiu, volem denunciar aquests fets i mostrar un rebuig frontal cap a les polítiques socials de l’actual govern de Convergència i Unió i dels seus socis de govern del PSC.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.